TIETOSUOJASELOSTE (päivitetty 16.7.2020)

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Jari Mikola
Osoite: Sinikuusenkatu 1, 04480 Haarajoki 
Puhelin: +358 40 709 6955
Sähköposti: jari@mikolat.fi
Yritystunnus: 2404293-4

2. Rekisteristä vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Jari Mikola
koulutettu hieroja
Osoite: Sinikuusenkatu 1, 04480 Haarajoki
Puhelin: +358 40 709 6955

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Terveydenhuollon ammattilaisella rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

5. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta.

6. Henkilötietojen luovutukset / säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.

7. Rekisteritietojen siirrettävyys

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaamisen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto: Asiakasrekisteriin ei kuulu paperimuotoisia asiakasrekistereitä.

b) Sähköisesti tallennetut tiedot: ATK-pohjainen rekisteri sijaitsee henkilökohtaisella tietokoneella, joka on suojattu salasanalla ja palomuuriohjelmistolla sekä sijaitsee lukitussa tilassa.

Rekisteristä pidetään varmuuskopiota pilvipalvelussa.

9. Evästeet

Yrityksen kotisivuilla ei käytetä evästeitä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää henkilörekisterin tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle. Vastaus tarkistuspyyntöön annetaan yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

11. Oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan, virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle.

Henkilötietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjojen säilytystä koskevan asetuksen aikarajojen mukaan.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteritietojensa käyttäminen suoramainontaan. Asiakas voi antaa tiedon suoramarkkinointikiellosta henkilökohtaisesti tai kirjallisesti vastuuhenkilölle.